Misja Vox Artis

   

Misją Fundacji Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu jest propagowanie kultury, sztuki i wzornictwa oraz szeroko pojęta edukacja społeczna poprzez sztukę. W tym celu Fundacja realizuje działania, które zmierzają do popularyzacji i lepszego zrozumienia designu oraz sztuki współczesnej zwłaszcza w zakresie malarstwa, rzeźby, fotografii, teatru, muzyki i filmu . Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

• tworzenie kolekcji dzieł sztuki i jej prezentację szerokiej publiczności,
• organizowanie wystaw sztuki, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych,
• organizowanie warsztatów, konkursów, konferencji , wykładów.
 

„Kiedy korzystam z dóbr ducha, to nie przeżywam złudzenia. To jest prawdziwa część świata, z którą warto obcować, bo ona daje mi poczucie, że mimo wszystkich okropności życia, mimo nieszczęść, cierpień, bólu, niedostatku, jest w tym świecie coś dobrego i pięknego. (…)Żeby podziwiać muzykę czy malarstwo, trzeba coś o nich wiedzieć. Warto się tych rzeczy troszeczkę nauczyć, by umieć prawdziwie się nimi cieszyć. Ale najważniejsze jest, żeby taką gotowość cieszenia się łatwo dostępnym pięknem w sobie kultywować”.

Leszek Kołakowski