O fundacji

   

Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej I Designu prowadzi swoje działania statutowe edukacji poprzez sztukę wierząc, że w sytuacji bardzo niskiego wsparcia finansowego na szeroko pojętą Kulturę ze strony państwa, należy sięgać po potencjał społeczeństwa i energię ludzi - pasjonatów. Działając w Wielkopolsce bliska jest nam idea „Naród sobie” przyświecająca wielu wyjątkowym projektom, które udało się zrealizować wyłącznie dzięki ofiarności i zaangażowaniu społeczeństwa. To część tradycji, do której odwołujemy się realizując nasze projekty edukacyjne służące popularyzacji sztuki.

Fundacja Vox-Artis Promocja Sztuki Współczesnej jest organizacją pożytku publicznego. Na tej podstawie prowadzi zbiórkę publiczną w postaci cegiełek o nominałach: 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł z przeznaczeniem na realizację edukacji kulturalnej i artystycznej. Środki te wykorzystywane są na organizowanie wydarzeń m.in. : koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, warsztatów, wernisaży.

Na prowadzenie zbiórki publicznej Fundacja posiada wszelkie konieczne zgody i zezwolenia. Cegiełki podlegają rozliczeniu w postaci sprawozdania podanego do publicznej wiadomości po zakończeniu zbiórki, która trwa wg obecnego zezwolenia do 31.12.2011. Wszystkie zebrane w ten sposób środki są wydatkowane na koszty realizacji wydarzeń kulturalnych. Cegiełki wspierające działania Fundacji Vox-Artis można nabyć podczas wybranych imprez kulturalnych organizowanych przez Fundację.

Na realizację swoich działań statutowych Fundacja Vox-Artis Promocja Sztuki Współczesnej pozyskuje również środki ze specjalnych programów dofinansowujących organizowanych przez samorząd, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne instytucje publiczne.

Na Fundację Vox – Artis jako organizację pożytku publicznego osoby fizyczne mogą także przekazać 1% podatku dochodowego.

Konto fundacji: BZ WBK Nr rachunku: 79 1500 1054 1210 5003 7739 0000

Za wszelkie wsparcie finansowe, wpłaty na rzecz Fundacji i zakup cegiełek serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom!

Statut fundacji Vox Artis >>>

Sprawozdania finansowe >>>