Projekty

   

Fundacja Vox-Artis organizuje wydarzenia edukacyjne mające na celu promowanie i lepsze rozumienie sztuki współczesnej. Służą temu warsztaty, konkursy, projekty multidyscyplinarne.

SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA

Fundacja „Vox-Artis” współpracuje organizacyjnie i logistycznie z Wielkopolskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w projekcie „Poznań miasto sztuki”, w ramach którego w ważnych punktach miasta prezentowane są obiekty sztuki współczesnej m.in.:, rzeźba „Stela” Heinza Macka przy alejach Marcinkowskiego, „Golem” Davida Cernego.

WYSTAWY

Fundacja Vox-Artis była organizatorem wystawy i akcji artystyczno- społecznej „Portrety z Poznania” autorstwa Ewy Łowżył. Artystka nazwała cały projekt „Plemiona_Poznań” . Został on zrealizowany z okazji 15-lecie pracy artystycznej fotografki. Wernisaż wystawy odbył się 30 listopada 2010r. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci). Projekt „Plemiona_Poznań” to fotograficzny zapis portretów poznaniaków, rozmaitych grup społecznych, to rodzaj "spisu powszechnego". Znalezieni i wybrani przez artystkę mieszkańcy miasta Poznania i ich fotograficzne portrety stają się swoistym kalejdoskopem komentującym związki antropologiczno-kulturowe. Wpływ środowiska, sposobu i stylu życia oraz wykonywanego zawodu.

Projekt w zamierzeniu ma również wartość historyczną, gdyż bez manipulacji przedstawia różnorodne grupy społeczne, ich wygląd, sposób ubierania. Fotografie mogą też być inspiracją do myślenia dla widza na temat stereotypów i klisz, którymi kierujemy się w ocenie drugiego człowieka. Szczególny jest sposób fotografowanie modeli przez artystkę - z jednej strony surowe kadrowanie i beznamiętne światło, a z drugiej kontakt wzrokowy wywołuje uczucie intymności u oglądającego. Postaci z fotografii niezależnie od statusu społecznego budzą szacunek. Projekt „Plemiona_Poznań” jest progresywny. Wystawa nie kończy realizacji projektu tylko jest jego pilotem. Fotografka wraz ze współpracownikami zamierza kontynuować sesje. W projekcie wzięły udział m.in.: prof. Izabela Gustowska, prof. Roman Kubicki, sędziowie Sądu Okręgowego Poznaniu, radni m. Poznania, ksiądz, kominiarz, uczniowie szkoły specjalnej, oraz wielu zwykłych i niezwykłych mieszkańców miasta. Zrealizowane w ramach projektu fotografie można obejrzeć na: www.plemiona_poznan.pl

W 2015 roku Fundacja była współorganizatorem wystawy „LET’S PLAY! Kids design from Poland” w ramach Festiwalu Designu i Kreatywności dla dzieci Ene Due De.
Wystawa była odpowiedzią na potrzebę edukowania dzieci i ich opiekunów w zakresie projektowania, zwiększania świadomości wartości polskich projektów, jak również edukacji w zakresie rozpoznania wartościowych przedmiotów dla dzieci. Wśród eksponatów wystawy znalazły się przedmioty odpowiadające na niemal wszystkie potrzeby małych użytkowników (elementy wyposażenia wnętrz, zabawki, akcesoria, aplikacje mobilne dla najmłodszych itp.). Autorami prezentowanych prac są najzdolniejsi polscy twórcy – m.in. Oskar Zięta, Rober Czajka, Studio Malafor i inni. Formuła wystawy była odpowiedzią na potrzebę dotykania i testowania, a dzieci nie były biernymi obserwatorami, wzięły bowiem interaktywny udział w wydarzeniu.

W dniach od 23 do 29 listopada 2016 roku dzięki Fundacji Artis, w Concordia Design została zaprezentowana wystawa „Moderna. Przemysł i Rzemiosło”.
Na wystawie zaprezentowane zostały wdrożone polskie projekty oraz zrealizowane w krótkich seriach koncepty. Istotną częścią projektu była realizacja przygotowana specjalnie na wystawę przez młodą projektantkę Alicję Patanowską, we współpracy z Krośnieńskimi Hutami Szkła „KROSNO” oraz Fabryką Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” w Bolesławcu. Obiekty zrealizowane specjalnie na wystawę w szczególny sposób podejmowały hasło wystawy "przemysł + rzemiosło”. Wykonane prototypy prezentowane na wystawie mają potencjał wdrożeniowy, a jednocześnie charakteryzuje je szczególna dbałość o detal wypracowana o najlepsze wzorce współpracy z rzemieślnikami.
Kuratorami wystawy byli Agnieszka Jacobson Cielecka oraz Paweł Grobelny.

WARSZTATY

Jednym z najciekawszych projektów edukacji poprzez sztukę jest KontenerArt - impreza mająca już w Poznaniu tradycję i stałych odbiorców. KontenerArt - Mobilne Centrum Kultury , której dyrektorami artystycznymi i organizatorami są związani z Poznaniem artyści Zbigniew Łowżył i Ewa Łowżył, jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych sezonu. W ramach KontenerArt przez 160 dni w Starym Korycie Warty na poznańskim Chwaliszewie odbywają się koncerty, spektakle, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, warsztaty designu, liczne projekty multidyscyplinarne. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, mobilnego centrum sztuki, propagującego alternatywne metody edukacji kulturalnej. Pomysłodawcom KontenerART-u towarzyszy przekonanie, że współpraca artystów i członków lokalnej społeczności umożliwia skuteczną edukację w zakresie kreowania i rozumienia sztuki współczesnej. Impreza zapisała się już na stałe w kulturalnym życiu Poznania i w tym sezonie będzie miała swoją kontynuację. Więcej informacji o projekcie na www.kontenerart.pl

WARSZTATY MUZYCZNE, EDUKACJA MUZYCZNA

I Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne - Korzenie Rytmu - to cykl warsztatów, który odbywał się na przełomie sierpnia i września 2010r. w Poznaniu. Projekt miał charakter edukacyjny, to skrzyżowanie i przenikanie różnych kultur i tradycji muzycznych. W programie znalazły się warsztaty otwarte, koncerty i warsztaty mistrzowskie. Uczestnicy poznawali rytmy flamenco, afro-kubańskie, jazz, soul, samba. W wydarzeniu wzięło udział blisko 30 artystów z Polski i kilku krajów świata m.in. Senegalu, Hiszpanii, Kuby, Kolumbii, Brazylii, Indii i ponad 500 uczestników. Przy projekcie pracowało 8 wolontariuszy z pracowni Republika Czadu Street Team. Warsztaty odbywały się w gościnnych przestrzeniach KONTENERART i w plenerze na terenie Starego Koryta Warty.

KONKURSY

Fundacja Vox-Artis była organizatorem konkursu architektonicznego „Mobilne Centrum Sztuki” w 2010r.. Konkurs stał się doskonałą platformą do dyskusji nad problematyką miejsca dla sztuki w przestrzeni miasta. Udało się także utrwalić innowacyjny now-know poznańskiej idei KontenerArt. Do konkursu nadesłano rekordowa liczbę prac - 87! Jury jednogłośnie przyznało Grand Prix pracy nr 68. W uzasadnieniu czytamy: „Za połączenie racjonalności i dobrego warsztatu z innowacyjnością. Funkcje rozwiązano poprawnie, kontenery zastosowano racjonalnie z punktu widzenia konstrukcyjnego. Są one także głównym czynnikiem kształtującym wyraz architektoniczny budynku, dzięki czemu jego konstrukcja jest od razu czytelna, a nazwa KontenerArt – uzasadniona i zrozumiała na pierwszy rzut oka. Elementem innowacyjnym jest fasada z modularnych elementów. Forma piksela, a więc elementu wysokotechnologicznego, została zabawnie przetłumaczona na niską technologię. Metalowe „piksele” mogą być punktem wyjścia do projektów artystycznych, które będą nadawały budynkowi rozgłos i stale odświeżały jego wizerunek. Dodatkowym atutem jest zastosowanie turbiny wiatrowej, rozwiązania proekologicznego, które sprawdziło się w dotychczasowym funkcjonowaniu KontenerArtu”. Jury przyznało także trzy wyróżnienia.

TARGI SZTUKI, FESTIWALE

Fundacja „VOX-Artis” była pomysłodawcą pierwszych polskich Targów Sztuki ART POZNAŃ 2004 i współorganizatorem ich drugiej edycji ART POZNAŃ 2005. Była to pierwsza w Polsce tak wielka impreza , na której zobaczyć można było jednocześnie dzieła ponad 100 współczesnych, żyjących artystów oraz prezentację najważniejszych polskich i zagranicznych galerii. Fundacja VOX-Artis współorganizowała i współfinansowała X Jubileuszowy Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach ( lipiec 2005 rok).

Od 2014 r. Fundacja we współpracy z Malta Festival oraz Szkołami Akademickimi Da Vinci organizuje Young Malta Festival, którego głównym celem jest stworzenie „żywego” forum do pogłębiania wymiany międzykulturowej, przełamywania barier i stereotypów oraz krzewienia postaw tolerancji i otwartości na „inność”. Młodzież z zaangażowanych w projekt szkół uczestniczy w całorocznym projekcie edukacyjnym, przygotowującym ich do festiwalu teatralnego, który jest punktem kulminacyjnym projektu.

Fundacja we współpracy z Concordia Design, centrum kreatywności, innowacyjności i biznesu, była także organizatorem pierwszego w Polsce Festiwalu Tkanin.
Festiwal Tkanin powstał z potrzeby pokazania potencjału polskiej tradycji tekstylnej oraz podkreślenia możliwości, jakie współcześnie stwarza praca z tkaniną. Jest to pierwsza tego typu impreza w Polsce – niepowtarzalne, innowacyjne przedsięwzięcie, które ma szansę przywrócić tkaninie należne jej miejsce. Tematem przewodnim pierwszej edycji Festiwalu były KONTEKSTY, czyli różne sposoby wykorzystania tkaniny. Wynikiem tego założenia jest misja wydarzenia – zmiana myślenia o tkanie, przywrócenie jej wartości i uwypuklenie wszystkich możliwości.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Projekt miał na celu wymianę artystyczną i warsztatową, wymianę doświadczeń i kooperację trzech interdyscyplinarnych inicjatyw działających w przestrzeni publicznej oraz wsparcie ich rozwoju.

Fundacja Vox Artis zaprosiła do współpracy dwa projekty naszych sąsiadów: Słubfurt we Frankfurcie nad Odra i Hide Park w Nitrze na Słowacji. Wszystkim nam przyświeca ten sam cel – zaadoptowanie pustej, nieużywanej przestrzeni publicznej tak, aby mogli z niej korzystać mieszkańcy miasta i aby mogła być nowym miejscem kultury.

Słubfurt to projekt nadgraniczny, idea symbolicznego zniesienia granic i wykorzystania do tego nieużywanej, nadodrzańskiej przestrzeni publicznej, idea tworzenia nowego otwartego społeczeństwa. Projekt Słubfurt prowadzony od lat przez Michaela Kurzwelly, dawnego poznaniaka został wyróżniony nagrodą edukacji politycznej państwa niemieckiego - Preis Politische Bildung w 2011 roku.

Drugi zaproszony do współpracy projekt Hide Park w Nitrze koło Bratysławy to kameralna inicjatywa dwojga młodych Słowaków, którzy własnymi rękami na nieużytkach miejskich budują nowa przestrzeń publiczną.

W programie artystycznym trwającym od maja do sierpnia 2015 znajdowały się przede wszystkim koncerty, warsztaty oraz wizyty studyjne. Jury składające się z liderów projektu oraz producentów muzycznych wybrało zespoły w otwartym konkursie muzycznym: 6 polskich zespołów, 6 niemieckich oraz 5 słowackich zespołów. Każdy zespół zagrał w każdym z trzech państw. Łącznie odbyło się 51 koncertów w trzech krajach partnerskich.

PL: FAIR WEATHER FRIENDS, KRÓL, RUBBER DOTS, RYSY, COSOVEL, POSOKA DE: CARNIVORE CLUB, ESCAPE INTO THE LIGHT, KESH, MOONSET, WHITE FLOOR SK: BORIS BELICA, DIRTY DISCO ROCKERS, FRESH OUT OF THE BUS, GONSOFUS, KRISTÍNA PRA & MILUSION

Liderzy wybrali również zespoły warsztatowe, które różniły się tematyką, aby urozmaicić program oraz zachęcić jak największą liczbę uczestników. Stworzono 4 zespoły warsztatowe z Poznania, 3 zespoły z Frankfurtu oraz 2 zespoły z Nitry. Każdy zespół odbył 4-dniowy warsztat w każdym z trzech miast partnerskich. Łącznie odbyło się 27 warsztatów – 108 dni warsztatowych w całym projekcie.

Wizyty studyjne stały się idealną okazją do wymiany doświadczeń w prowadzeniu centrów, miejsc kultury w Polsce, Niemczech i na Słowacji. Część spotkań była otwarta dla publiczności by promować projekt oraz prowadzić dyskusję na temat przestrzeni publicznych, o kulturze, sztuce i problemach społecznych w miastach. Łącznie odbyło się 8 wizyt w 4 krajach partnerskich ( w tym jedno w Rumunii w domu kultury Casa de Cultura Permanenta).

W przeciągu 4 miesięcy program Aktywatora był uzupełniany o inne wydarzenia towarzyszące. Aktywności związane z projektem oraz lokalne inicjatywy u każdego z partnerów stworzyły razem interesujące kalendarium na całe lato. Była to również okazja dla liderów warsztatów, członków zespołów i innych animatorów do wymiany doświadczeń na arenie multikulturowej.

Projekt – jako jedyny w Polsce - współfinansowany był ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>